Ako zaviest' na pracovisku kultúru prejavu uznania?

Ako zaviest' na pracovisku kultúru prejavu uznania?

Byť v práci ocenený je podmienkou dobrého pracovného výkonu a možno je to dokonca základná ľudská potreba. Nemôžeme sa cítiť dobre, ak si sami neveríme alebo ak v nás neveria druhí. Podľa prieskumu z roku 2017 je viac ako polovica Slovákov v práci spokojná a desatina Slovákov je dokonca veľmi spokojná. Okrem finančných dôvodov prispieva k spokojnosti zamestnancov aj kolektív a smerovanie spoločnosti.

Naopak, v rovnakej štatistike svoju nespokojnosť v zamestnaní vyjadril každý siedmy Slovák. Okrem zlých vzťahov s kolegami môže byť problémom napríklad nedostatok uznania zo strany nadriadeného.

Počas práce z domu, na ktorú mnohí z nás museli prejsť v súvislosti
s pandémiou COVID-19, stúpla aj potreba pocitu uznania v pracovnom prostredí. Jedným z dôvodov je, že sme počas pandémie často vyjadrovali svoju vďačnosť voči tzv. „back-o(ce“ pracovníkom našej spoločnosti, ako napríklad zdravotnému personálu či zamestnancom v obchodoch,
o ktorých sa zvyčajne často nehovorí. Celý svet si zrazu uvedomil, že naša existencia závisí od určitého počtu „fundamentálnych“ profesií.

Pre mnohých sa uznanie v pracovnej sfére stalo ústrednou témou diskusií. Prejavovali zamestnávatelia svojim zamestnancom uznanie v poslednej dobe dostatočne? Podľa prieskumu Welcome to the Jungle realizovaného počas karantény sa ukázalo, že na túto otázku kladne odpovedalo len 15 % respondentov. Pre väčšinu z nich (65 %) sa nič nezmenilo.

Čo sa vlastne v skutočnosti myslí pod pojmom „uznanie“ vo svete ľudských zdrojov? Aké sú definície a ukážkové situácie? Kde pramenia zdroje uznania? Aké ponaučenie si z tohto môžu odniesť manažéri, aby svojim zamestnancom prejavovali viac uznania? Je potrebné niečo zmeniť, ak členovia tímu pracujú na diaľku?

V tomto e-booku nájdete súhrn myšlienok o tom, čo uznanie v práci znamená a ako možno uznanie vyjadriť. Zistíte, ako kríza počas COVID-19 ovplyvnila hodnotenie pracovného výkonu, dozviete sa ešte viac noviniek o práci na diaľku, o firemnej kultúre a ako vždy vám poskytneme pár praktických rád na zlepšenie „kultúry uznania“.

V tomto e-booku nájdete

S príchodom práce na diaľku je však dôležité prehodnotiť aj množstvo rituálov, zvykov a zvyklostí. To platí pre všetko, čo súvisí s prejavmi uznania voči zamestnancom. Ako je možné zabezpečiť, že sa ľudia budú aj na diaľku cítiť motivovaní a ocenení? Aké formy môže nemateriálna forma odmeny nabrať, ak manažéri a kolegovia nemajú možnosť vyjadriť sa prostredníctvom neformálnych rozhovorov alebo reči tela, ktoré sú na pracovisku také bežné?

V kultúre, ktorá si zakladá na prejavoch uznania a vytváraní pocitu uznania, nejde o náhodu. Zakladá sa na osvedčených postupoch, vedomých rozhodnutiach a premyslených HR stratégiách. Firemná kultúra je zdrojom osvedčených postupov, premyslených rozhodnutí a premyslených HR stratégií. To znamená, že existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť pre zlepšenie vašej kultúry, pokiaľ ide o prejavy uznania!

Autorka v knihe vysvetľuje, že v závislosti od vašej kultúry budete negatívnu spätnú väzbu poskytovať priamym alebo nepriamym spôsobom. Mnoho Európanov sa čuduje, ako môžu Američania absolútne hocičo považovať za geniálne alebo fantastické (ide o výrazy great alebo awesome, ktoré používajú Američania alebo Kanaďania), zatiaľ čo na Slovensku môže napríklad výraz „to nie je zlé“ znamenať pochvalu.

Stiahnite si e-book